فروشگاه تهران لیتمن به عنوان بزرگترین فروشگاه گوشی‌های پزشکی اصل با هدف کمک به دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی، امکان خرید گروهی با تخفیف ویژه را فراهم کرده است.

تعداد کیف کلاسیک:تعداد کیف کاردیولوژی:
ردیفکد گوشیعبارت برای حک اسم (مانند Dr. Ali Hosseini)نام گوشی